Umorzenie długu, który nie został spłacony w postępowaniu upadłościowym jest celem postepowania upadłościowego przy upadłości konsumenckiej. Od marca 2020 roku upadłość konsumencka jest zaś rozwiązaniem dostępnym dla niemalże każdej osoby fizycznej – tj. osoby która nie prowadzi działalności gospodarczej albo ją zakończyła.

Jak to możliwe, że dług zostanie umorzony?

Umorzenie długu może wydawać się rozwiązaniem niemożliwym. W praktyce działania Kancelarii często niezrozumiałym (a raczej trudnym do uwierzenia) jest to, że długi mogą zostać umorzone. Takie podejście najczęściej wynika z faktu, że przez kilka lat (lub kilkadziesiąt) toczyła się windykacja lub egzekucja długu i nikt nie informował o możliwości umorzenia długu. Takie zjawisko jest zrozumiałe, gdyż dopiero od marca 2020 roku do prawa upadłościowego wprowadzono bardzo ważne zmiany. W uproszczeniu można powiedzieć, że w Polsce dopiero od tej daty upadłość konsumencka stała się powszechnie dostępna. Okoliczności które towarzyszyły tym zmianom w prawie – COVID19 i wojna za wschodnią granicą Polski nie pozwalały na przebicie się tej informacji do szerszego grona społeczeństwa.

Co mówi prawo?

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 ustawy prawo upadłościowe:

Postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych należy prowadzić również tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.

Zmienione przepisy o upadłości konsumenckiej umożliwiają natomiast ogłoszenie upadłości niemalże każdej osobie fizycznej. Wyjaśnić trzeba, że poprzednio przepisy stawiały takie wymogi dla osób ubiegających się o ogłoszenie upadłości, że przez wiele lat prawie niemożliwym było ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Późniejsze zmiany w prawie także nieznacznie ułatwiały dostęp do upadłości. Dopiero w 2020 roku „uwolniono” dostęp do upadłości konsumenckiej.

Cały dług zostanie umorzony czy część?

To czy dług zostanie umorzony w całości, części, czy nie zostanie umorzony zależne jest od kilku czynników. Ważnym jest:

  • w jakiej sytuacji finansowej i życiowej znajduje się dana osoba,
  • czy pracuje,
  • jaki ma majątek,
  • jaka jest wysokość długu,
  • z jakiego tytułu jest ten dług,
  • w jakich okolicznościach dług powstał,
  • w jakiej wysokości jest dług.

Aha, czyli oddłużenie nie jest takie proste?

Czytając powyższe może wydawać się, że skoro umorzenie długu zależy od kilku czynników, to może to nie być takie proste. Takie podejście jest jak najbardziej zrozumiałe. W szczególności osoby, które przez wiele lat były nękane windykacją prowadzoną w rozmaity sposób, często wykształciły już krytykę dla możliwości rozwiązania problemu nadmiernego zadłużenia. Oczywiście, że wynik postępowania – zakres umorzenia długu jest zależy od stanu sprawy i tego jak przygotowany zostanie wniosek o ogłoszenie upadłości. W każdym wypadku wysoce pożądanym jest skonsultowanie sprawy ze specjalistą, który ma doświadczenie praktyczne w zakresie upadłości konsumenckiej. Można jednak ponownie wskazać, że umorzenie niespłaconego w postępowaniu upadłościowym długu jest celem postępowania upadłościowego, co do osób fizycznych. Szanse na umorzenie długu – generalizując – są bardzo duże.

Co zrobić, żeby umorzyć dług?

Jako Kancelaria prowadzona przez Syndyka i współpracująca z adwokatami i radcami prawnymi koniecznym jest zarekomendowanie gruntownego przygotowania się do postępowania. Z doświadczenia Kancelarii wiemy, że często Klienci „nie mogą patrzeć” na dokumenty dotyczące zadłużeń i analizować tych spraw. Jeśli tak jest to oczywiście najlepiej jest sprawę powierzyć specjaliście. Jeśli jednak chciałoby się działać przez sądem upadłościowym i syndykiem samodzielnie, to nie ku temu przeszkód, gdyż w tym postępowaniu nie jest koniecznym reprezentowanie przez pełnomocnika. W takim wypadku zaleca się przestudiowanie przepisów, które będą stosowane w postępowaniu i przeanalizowanie sytuacji jeszcze przed złożeniem wniosku.

A ile to trwa?

Wielką zaletą oddłużenia przy upadłości konsumenckiej jest czas. Powinno to trwać nie dłużej niż 36 miesięcy. Ponownie trzeba wskazać w pewnych okolicznościach może być której a w pewnych dłużej ,jednak nigdy nie dłużej niż 84 miesiące. Dlaczego jest to zaletą? Przy windykacji, czy egzekucji komorniczej dochodzenie zapłaty może „trwać wiecznie”, a za długi mogą odpowiadać spadkobiercy. Przy skutecznym oddłużeniu natomiast następuje całkowity koniec istnienia objętego oddłużeniem długu.

Kancelaria Syndyka WINFIN

Rate this post