Co to jest upadłość konsumencka? Odpowiedzi na to pytanie szuka coraz więcej osób, które borykają się z problemami finansowymi. Zainteresowanie upadłością konsumencką rośnie z roku na rok. Jest to konsekwencją zmiany przepisów prawa upadłościowego, która weszła w życie w dniu 23 marca 2020 roku. Po tej dacie ogłoszenie upadłości stało się dostępne dla każdego niewypłacalnego konsumenta. Wcześniej upadłość konsumencką mogła ogłosić tylko wąska grupa dłużników, która popadła w długi nie ze swojej winy.

 

Dla kogo jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka przeznaczona jest dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej (konsumentów) i które nie są w stanie samodzielnie spłacić swoich długów. Tzn. ich posiadany majątek, osiągane dochody nie wystarczają na spłatę wszystkich długów lub nawet jednego długu.

Nie ma przy tym znaczenia wiek takiej osoby, upadłość konsumencką może ogłosić osoba niepełnoletnia. Jak i taka osoba, która nie posiada żadnego majątku.

 

Po co zatem ogłosić upadłość konsumencką? Umorzenie długów – cel upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest oddłużenie, czyli umorzenie niespłaconych długów dłużnika raz na zawsze. To szansa na uwolnienie się od długów bez ich całkowitej spłaty. W większości przypadków, aby Sąd mógł umorzyć niespłacone długi upadłego, wpierw musi dojść do ich częściowej spłaty. Następuje to w drodze planu spłaty, czyli harmonogramu, który ustala Sąd mając na uwadze to, ile upadły zarabia i jakie ma wydatki. Może on wynosić od 36 do 84 miesięcy. W ramach tego harmonogramu Sąd ustali upadłemu dogodną, czyli możliwą do spłaty ratę, którą upadły będzie przeznaczał na rzecz wierzycieli, którzy zgłoszą się do tego postępowania. Np. jeśli będzie to kwota 250 zł miesięcznie przez okres 36 miesięcy, to po upływie 3 letniej regularnej spłaty upadły otrzymuje umorzenie długów, które nie zostały spłacone. W większości przypadków Sądy ustalają plan spłaty właśnie na okres 36 miesięcy. Zakładając, że do postępowania zgłosili się wierzyciele upadłego z łączną kwotą np. 50.000 zł, to po przeznaczeniu przez upadłego łącznie na ich rzecz kwoty 9.000 zł (36 miesięcy x 250 zł), nie będzie musiał spłacać pozostałego długu w kwocie 41.00 zł, który zostanie upadłemu umorzony.

W wyjątkowych sytuacjach Sąd może umorzyć długi upadłego nawet bez ich częściowej spłaty. Ma to miejsce wtedy, gdy sytuacja upadłego, jego stan zdrowia, małe możliwości zarobkowe nie pozwalają na jakąkolwiek spłatę wierzycieli. Jeśli stan ten jest przejściowy Sąd może warunkowo umorzyć długi upadłego na okres 5 lat, jeśli po tym czasie sytuacja upadłego się nie poprawi Sąd umorzy jego długi. 

 

Jakie długi można zgłosić do upadłości konsumenckiej?

W upadłości konsumenckiej rodzaj zadłużenia zadłużenia nie ma większego znaczenia. Umorzeniu podlegają m.in. kredyty hipoteczne; pożyczki gotówkowe (tzw. chwilówki); nieopłacone rachunki (np. prąd, gaz, telefon); podatki; czy zobowiązania wynikające z wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej (np. zadłużenie w Zus). Za wyjątkiem długów, które wynikają z:

  1. alimentów;
  2. odszkodowania na osobie;
  3. kary grzywny lub innej kary pieniężnej zasądzonej przez sąd karny.

Zobowiązania te nie podlegają umorzeniu. Podobnie jak dług celowo pominięty przez dłużnika, który nie został wskazany we wniosku o ogłoszenie upadłości.

Przypadek każdego upadłego jest inny, wysokość planu spłaty i jego długość zależy od wielu czynników, dlatego też przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku warto skonsultować te kwestie z osobą, która posiada doświadczenie w tych sprawach i która będzie w stanie ocenić sytuacją dłużnika. 

 

Doradca restrukturyzacyjny/syndyk

Milena Bernacka-Stachniałek

www.winfin.pl

 

Zbliżenie, abstrakcyjny widok na architekturę.

Otwarte przestrzenie

Zobacz przypadek użycia ↗

Rate this post